Kauppakeskus Skanssi on saanut BREEAM in-use -ympäristösertifikaatin Oustanding-arvosanalla.

SKANSSI PALKITTIIN ENSIMMÄISENÄ KAUPPAKESKUKSENA SUOMESSA BREEAM IN USE -YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIN PARHAIMMALLA OUTSTANDING- ARVOSANALLA

 

Skanssi on saanut kansainvälisesti merkittävän BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin parhaimmalla mahdollisella luokituksella Outstanding, ensiluokkainen. Korkeimmalla mahdollisella arvosanalla sertifikaatin saaminen vaatii äärimmäisen vahvaa sitoutumista jatkuvaan kestävään kehitykseen kiinteistön ylläpidossa sekä kehittämisessä.

BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti on yksi maailman johtavista kestävän kehityksen arviointimenetelmistä. Luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon, jossa otetaan huomioon infrastruktuurin ja rakennusten koko elinkaari ja niiden ylläpitoon sekä käyttöön tarvitut resurssit. BREEAM In-Use -sertifikaatin saaja on sitoutunut jatkuvaan kestävän kehityksen työhön, joka auttaa turvaamaan ihmisten hyvinvointia ja suojelemaan ympäröiviä luonnonvaroja. Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

Breeam logo

Sertifiointiprosessissa arvioitiin vastuullisuuden näkökulmasta erikseen kahta kokonaisuutta: itse kiinteistöä (Asset Performance) ja sen ylläpitoa sekä tähän liittyviä käytäntöjä (Management Performance). Kauppakeskus Skanssi saavutti kiinteistön osioissa arvosanan ensiluokkainen (Outstanding) ja ylläpidon osioissa erittäin hyvä (Excellent). Skanssi on ensimmäinen suomalainen kauppakeskus joka on saavuttanut BREEAM In-Use Outstanding -tason.

Kauppakeskus on jatkuvasti muutoksessa elävä kohde, jonka on pystyttävä vastaamaan vuokralaisten ja kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin. Kestävä kehitys on jo arkea, joka näkyy kuluttajien ostopaikkojen valinnassa: ostopaikka valitaan yhä useammin vastuullisuuden perusteella. Skanssi haluaa vastata vuokralaistensa ja kuluttajien vaatimuksiin ja toiveisiin.

”Olemme ylpeitä Skanssin sertifikaatista, sillä se on merkki siitä että olemme onnistuneet kiinteistön omistajan CBRE Investment Managementin kanssa tekemään oikeita asioita ympäristön hyväksi ja että teemme aktiivisesti parannuksia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Lisäksi ympäristösertifikaatti on meille itsellemme tärkeä sisäinen työkalu, jonka avulla pystymme kehittämään kiinteistön ylläpidon prosessejamme. Sertifikaatti on myös vastuulupaus asiakkaillemme”, kertoo kauppakeskuksen johtaja Maarit Hurme.

Kauppakeskuksen muutosjoustavuudesta ja ympäristön kestokyvystä

Vastuullisuus arvioitiin kokonaisvaltaisesti ympäristöä, sen riskejä sekä kauppakeskuksen muutosjoustavuutta suhteessa ympäristöön. Syksyllä 2021 Kauppakeskus Skanssi  arvioitiin yksityiskohtaisella ilmastoon liittyvällä fyysisellä, siirtymä- ja sosiaalisella riskiarviolla.

Raportissa todettiin kauppakeskuksen olevan turvallinen ja sillä olevan erittäin pieni riski kaikille fyysisille luonnonmullistuksille ja vaaroille. Riskiarvioinnissa arvioitiin tilanteita niin parhaan kuin pahimmankin skenaarion väliltä.

Kauppakeskuksen sosiaalista kestävyyttä ilmastoriskejä vastaan arvioitiin käyttämällä kokonaisvaltaisia teemoja työssäkäyvien, sitä käyttävien ja kiinteistön ympärillä olevien ihmisten terveys- ja turvallisuusnäkökulmista. Esimerkkeinä tästä ovat mm. kiinteistö- ja turvallisuustekniikkaan sekä valaistuksen parantamiseen liittyvät mittavat projektit, jotka jatkuvat edelleen.  Ekologisuutta sekä sosiaalista vastuullisuutta edistävät tapahtumat kauppakeskuksessa ovat myös hyviä esimerkkejä miten näitä on käytännön tasolla toteutettu. Tällaisena toimivat mm. kauppakeskuskävelyt sekä yhteistyötoiminta lapsi- ja nuorisotyön kanssa. 

”Kaikkiaan kestävällä ja jatkuvalla kehittämisellä vaikutetaan merkittävästi turvalliseen kauppakeskuksessa asiointiin ja maineeseen sekä asiakasviihtyvyyden lisääntymiseen,” korostaa kauppakeskuksen kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen.

Skanssi saikin erinomaiset pisteet kokonaisvaltaisesta ja vastuullisesta ympäristön kehittämisestä ja riskien hallinnasta.

Vastuullisempi tulevaisuus

Kauppakeskus vanhenee samaa tahtia kävijöidensä kanssa ja hengittää samaa ilmaa kuin kaupungin asukkaat. Skanssin ympäristöteot tukevat myös Turun kaupunkistrategiaa, joka on määrittänyt hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2029 mennessä.

BREEAM In-Use -sertifikaatin saadakseen yritys on sitoutunut kehittämään energiatehokkuuttaan, seuraamaan jatkuvasti energiankäyttöä ja reagoimaan välittömästi epäkohtiin. Skanssin sähkö on tälläkin hetkellä 100 % sertifioitua, uusiutuvaa vihreää sähköä. Keskitymme edelleen parantamaan mm. rakennuksen ilmanvaihtoa ja valaistusta siten, että energiatehokkuudesta huolehditaan.

Vuonna 2019 Kauppakeskus Skanssissa tehtiin mittava energiaremontti, jolloin Skanssiin valmistui Euroopan suurin kauppakeskukseen toteutettu geoenergiaratkaisu. Geoenergiaratkaisussa kauppakeskuksen viilennys ja lämmitys otetaan kauppakeskuskiinteistön omasta kallioperästä 112 geokaivon avulla. Geoenergialaitos leikkasi kauppakeskuksen hiilidioksidipäästöjä noin 90 prosenttia, sillä energiantuotanto on lähes täysin hiilineutraalia.

Vastuullisuudesta viestii myös Skanssin aurinkopaneeleiden käyttö, joiden avulla katetaan Skanssin mainosvalojen vuosittainen energiantarve. Skanssi onkin vuodesta 2019 alkaen ollut lähes energiaomavarainen.

”BREEAM In-Use -sertifikaatin Outstanding-taso tarkoittaa sitä, että jo 13-vuotiasta kiinteistöä on hoidettu erinomaisen hyvin. Kehitystyö jatkuu edelleen ja tulevilla kehitysprojekteilla sitoudumme paremman tulevaisuuden ja entistä toimivamman kauppakeskuksen kehittämiseen,” toteaa kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen.

“BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission”