Ekoja tekoja

Skanssi tekee jatkuvasti pitkäjänteisestä työtä ympäristön huomioon ottamisessa. Päivittäisillä valinnoillamme pienennämme hiilijalanjälkeämme, askeltaen kohti entistäkin puhtaampaa ja energiatehokkaampaa huomista.

SKANSSI PALKITTIIN ENSIMMÄISENÄ KAUPPAKESKUKSENA SUOMESSA BREEAM IN USE -YMPÄRISTÖSERTIFIKAATIN PARHAIMMALLA OUTSTANDING- ARVOSANALLA

Skanssi on saanut kansainvälisesti merkittävän BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin parhaimmalla mahdollisella luokituksella Outstanding, ensiluokkainen. Korkeimmalla mahdollisella arvosanalla sertifikaatin saaminen vaatii äärimmäisen vahvaa sitoutumista jatkuvaan kestävään kehitykseen kiinteistön ylläpidossa sekä kehittämisessä.

BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti on yksi maailman johtavista kestävän kehityksen arviointimenetelmistä. Luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon, jossa otetaan huomioon infrastruktuurin ja rakennusten koko elinkaari ja niiden ylläpitoon sekä käyttöön tarvitut resurssit. BREEAM In-Use -sertifikaatin saaja on sitoutunut jatkuvaan kestävän kehityksen työhön, joka auttaa turvaamaan ihmisten hyvinvointia ja suojelemaan ympäröiviä luonnonvaroja. Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding.

Breeam logo

Sertifiointiprosessissa arvioitiin vastuullisuuden näkökulmasta erikseen kahta kokonaisuutta: itse kiinteistöä (Asset Performance) ja sen ylläpitoa sekä tähän liittyviä käytäntöjä (Management Performance). Kauppakeskus Skanssi saavutti kiinteistön osioissa arvosanan ensiluokkainen (Outstanding) ja ylläpidon osioissa erittäin hyvä (Excellent). Skanssi on ensimmäinen suomalainen kauppakeskus joka on saavuttanut BREEAM In-Use Outstanding -tason.

Kauppakeskus on jatkuvasti muutoksessa elävä kohde, jonka on pystyttävä vastaamaan vuokralaisten ja kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin. Kestävä kehitys on jo arkea, joka näkyy kuluttajien ostopaikkojen valinnassa: ostopaikka valitaan yhä useammin vastuullisuuden perusteella. Skanssi haluaa vastata vuokralaistensa ja kuluttajien vaatimuksiin ja toiveisiin.

”Olemme ylpeitä Skanssin sertifikaatista, sillä se on merkki siitä että olemme onnistuneet kiinteistön omistajan CBRE Investment Managementin kanssa tekemään oikeita asioita ympäristön hyväksi ja että teemme aktiivisesti parannuksia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Lisäksi ympäristösertifikaatti on meille itsellemme tärkeä sisäinen työkalu, jonka avulla pystymme kehittämään kiinteistön ylläpidon prosessejamme. Sertifikaatti on myös vastuulupaus asiakkaillemme”, kertoo kauppakeskuksen johtaja Maarit Hurme.

Kauppakeskuksen muutosjoustavuudesta ja ympäristön kestokyvystä

Vastuullisuus arvioitiin kokonaisvaltaisesti ympäristöä, sen riskejä sekä kauppakeskuksen muutosjoustavuutta suhteessa ympäristöön. Syksyllä 2021 Kauppakeskus Skanssi  arvioitiin yksityiskohtaisella ilmastoon liittyvällä fyysisellä, siirtymä- ja sosiaalisella riskiarviolla.

Raportissa todettiin kauppakeskuksen olevan turvallinen ja sillä olevan erittäin pieni riski kaikille fyysisille luonnonmullistuksille ja vaaroille. Riskiarvioinnissa arvioitiin tilanteita niin parhaan kuin pahimmankin skenaarion väliltä.

Kauppakeskuksen sosiaalista kestävyyttä ilmastoriskejä vastaan arvioitiin käyttämällä kokonaisvaltaisia teemoja työssäkäyvien, sitä käyttävien ja kiinteistön ympärillä olevien ihmisten terveys- ja turvallisuusnäkökulmista. Esimerkkeinä tästä ovat mm. kiinteistö- ja turvallisuustekniikkaan sekä valaistuksen parantamiseen liittyvät mittavat projektit, jotka jatkuvat edelleen.  Ekologisuutta sekä sosiaalista vastuullisuutta edistävät tapahtumat kauppakeskuksessa ovat myös hyviä esimerkkejä miten näitä on käytännön tasolla toteutettu. Tällaisena toimivat mm. kauppakeskuskävelyt sekä yhteistyötoiminta lapsi- ja nuorisotyön kanssa. 

”Kaikkiaan kestävällä ja jatkuvalla kehittämisellä vaikutetaan merkittävästi turvalliseen kauppakeskuksessa asiointiin ja maineeseen sekä asiakasviihtyvyyden lisääntymiseen,” korostaa kauppakeskuksen kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen.

Skanssi saikin erinomaiset pisteet kokonaisvaltaisesta ja vastuullisesta ympäristön kehittämisestä ja riskien hallinnasta.

Vastuullisempi tulevaisuus

Kauppakeskus vanhenee samaa tahtia kävijöidensä kanssa ja hengittää samaa ilmaa kuin kaupungin asukkaat. Skanssin ympäristöteot tukevat myös Turun kaupunkistrategiaa, joka on määrittänyt hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2029 mennessä.

BREEAM In-Use -sertifikaatin saadakseen yritys on sitoutunut kehittämään energiatehokkuuttaan, seuraamaan jatkuvasti energiankäyttöä ja reagoimaan välittömästi epäkohtiin. Skanssin sähkö on tälläkin hetkellä 100 % sertifioitua, uusiutuvaa vihreää sähköä. Keskitymme edelleen parantamaan mm. rakennuksen ilmanvaihtoa ja valaistusta siten, että energiatehokkuudesta huolehditaan.

Vuonna 2019 Kauppakeskus Skanssissa tehtiin mittava energiaremontti, jolloin Skanssiin valmistui Euroopan suurin kauppakeskukseen toteutettu geoenergiaratkaisu. Geoenergiaratkaisussa kauppakeskuksen viilennys ja lämmitys otetaan kauppakeskuskiinteistön omasta kallioperästä 112 geokaivon avulla. Geoenergialaitos leikkasi kauppakeskuksen hiilidioksidipäästöjä noin 90 prosenttia, sillä energiantuotanto on lähes täysin hiilineutraalia.

Vastuullisuudesta viestii myös Skanssin aurinkopaneeleiden käyttö, joiden avulla katetaan Skanssin mainosvalojen vuosittainen energiantarve. Skanssi onkin vuodesta 2019 alkaen ollut lähes energiaomavarainen.

”BREEAM In-Use -sertifikaatin Outstanding-taso tarkoittaa sitä, että jo 13-vuotiasta kiinteistöä on hoidettu erinomaisen hyvin. Kehitystyö jatkuu edelleen ja tulevilla kehitysprojekteilla sitoudumme paremman tulevaisuuden ja entistä toimivamman kauppakeskuksen kehittämiseen,” toteaa kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen.

“BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission”

Kauppakeskus Skanssille myönnettiin tammikuussa 2017 korkeimman mahdollisen tason ympäristöluokitus, LEED PLATINA. Platinatason sertifikaatteja on Euroopassa vain kahdella kauppakeskuksella. Skanssi on Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, jolla on platinan lisäksi myös rakentamisen aikainen LEED-sertifikaatti.

Energiansäästötoimenpiteitä ja tuloksia (vuodesta 2010):

 • Hiilijalanjälki on pienentynyt 90 % (2011-2021)
 • Geoenergian käyttöönoton myötä vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat 90 % pienempiä, mikä vastaa vuosittain noin 450 henkilöauton aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä
 • Skanssi on vuodesta 2019 alkaen ollut lähes energiaomavarainen
 • Energiankulutus on laskenut 34 %, joka vastaa n. 260 omakotitalon vuosittaista energiankulutusta*
 • Veden ja jäteveden kulutus on laskenut ja olemme säästäneet n. 1,5 litraa / asiakaskäynti (2010-2020)
 • Skanssi käyttää 100 % sertifioitua, vihreää sähköä
 • Jätteiden hyötykäyttöaste on 100 %
 • Vihreä käsikirja ohjaa henkilökunnan jokapäiväistä toimintaa
 • Ekoteemaisia asiakastapahtumia ja ohjelmaa
 • Erinomaiset kierrätysmahdollisuudet sekä asiakkaille että liikkeille
 • Uusissa vessoissa vedettömät pisuaarit
 • 4 sähköautojen latauspistettä + 4 K-Lataus -pistettä
 • Mehiläispesiä katolla, josta saadaan omaa Skanssi-hunajaa
 • Aurinkopaneeleita katolla, joiden avulla katetaan Skanssin mainosvalojen vuosittainen energiantarve

Skanssi on mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa vuosille 2017 – 2025, jossa sitouduttu vähentämään energiankulutusta nykytasosta 4 % vuoteen 2020 ja 7,5 % vuoteen 2025 mennessä.

Euroopan vihrein kauppakeskus

Skanssi on ainoa kauppakeskus Euroopassa, jolla on kolme LEED-ympäristöluokitusta.

 1. 2010 Skanssi sai rakentamisen aikaisen LEED–luokituksen
 2. 2012 Skanssi sai käytönaikaisen kultatason LEED -luokituksen
 3. 2017 Skanssi sai käytönaikaisen platinatason LEED-luokituksen

Geoenergia

Kauppakeskus Skanssissa tehtiin mittava energiaremontti keväällä 2019, jolloin Skanssiin valmistui toistaiseksi Euroopan suurin kauppakeskukseen toteutettu geoenergiaratkaisu.

Geoenergiaratkaisussa kauppakeskuksen viilennys ja lämmitys otetaan kauppakeskuskiinteistön omasta kallioperästä 112 geokaivon avulla. Geoenergialaitos leikkaa kauppakeskuksen hiilidioksidipäästöjä noin 90 prosenttia, sillä energiantuotanto on lähes täysin hiilineutraalia. Päästöjen leikkaus vastaa vuositasolla noin 450 henkilöauton aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Vastaavan päästömäärän sitomiseen tarvittaisiin noin 230 hehtaaria metsää. 

Geoenergiaan siirtyminen on osa kauppakeskus Skanssin pitkäjänteistä vastuullisuustyötä. Geoenergia korvaa kauppakeskuksen käytössä olevaa kaukolämmöllä ja kaukojäähdytyksellä tuotettua energiaa.

Skanssin kestävän kehityksen kaupunginosa on myös Turun kaupungin strateginen kehittämishanke. Turun kaupunki on asettanut tavoitteekseen luopua hiilen käytöstä vuoteen 2025 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2029.

Geoenergiassa maaperä toimii kuten akku, jota voi ladata. Maaperästä saadaan kesällä kiinteistöön viilennystä ja kallioon voidaan samalla varastoida lämpöä. Talvella kiinteistö taas lämmitetään maaperästä saatavalla lämmöllä. 

Aurinkopaneelit

Skanssi otti aurinkoenergian käyttöönsä ensimmäisenä kauppakeskuksena Suomessa. Kauppakeskuksen katolle asennetut aurinkopaneelit kattavat jo 600 m2 kattopinta-alasta ja tuottavat vuodessa noin 60 MWh sähköä. Määrä vastaa noin kolmen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittain kuluttamaa energiamäärää*. 

Mehiläispesät

Mehiläispesät ovat yksi monista hankkeistamme, jolla varmistamme, että toimimme kiinteistönä mahdollisimman ekologisesti.  Mehiläisten merkitys maailman ruuantuotannolle on niin merkittävä, että on tärkeää tuoda tätä tarinaa esille ihmisille. Mehiläistarhaus on osa Skanssin ekologista toimintaa. Lue lisää Skanssi-hunajasta.

Mikä LEED?

Leadership in Energy and Environmental Design

Yhdysvaltalainen luokitustyökalu tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen. LEED on arvostetuin ja kansainvälisesti laajimmalle levinnyt: projekteja yli 89 000 yli 160 maassa. Jo luokiteltuja kohteita on 45 000. Luokitukset varmentaa puolueeton kolmas osapuoli, Green Building Certification Institute.  LEED-järjestelmää hallinnoi U.S. Green Building Council.

Luokituksessa neljä tasoa: sertifioitu, hopea, kulta ja platina.

*) Käytetyt vertailutiedot: normaalikokoisen omakotitalon (150 - 200 m²) energiankulutus n. 25 MWh/vuosi.

Kauppakeskus Skanssi jatkaa hyvää työtä kestävän ympäristön ja -kehityksen parissa

Skanssissa vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti ja tuloksia arvioidaan säännöllisesti.  Samalla arvioidaan mahdolliset ympäristöön liittyvät riskit. Kauppakeskus Skanssi on arvioitu yksityiskohtaisella ilmastoon liittyvällä fyysisellä, siirtymä- ja sosiaalisella riskiarviolla. Arvioinnin suoritti Longevity Partners.

Tämä ilmastoriskiarviointi on yksityiskohtainen lähestymistapa, jolla määritetään fyysisten, siirtymä- ja sosiaalisten ilmastoon liittyvien riskien mahdollinen kokonaisvaikutus kauppakeskukseen, arvioidaan sen altistumista ja herkkyyttä ilmastoon liittyville riskeille, näiden riskien taloudellisia vaikutuksia ja sisältää arviot ehdotettujen riskinhallintatoimenpiteiden pääomakustannuksista. Arvioinnissa tarkasteltiin neljätoista erilaista fyysistä vaaraa eri ilmastoskenaarioissa ja -aikatauluissa sekä seuraavia siirtymä- ja sosiaalisia aiheita: politiikka ja laki, markkinat ja teknologia, terveys, turvallisuus ja työolosuhteet sekä kuluttaja-arvot ja maine sekä tärkeimmät havainnot.